Czy testy na inteligencję mają sens

Testy na iloraz inteligencji od lat budzą kontrowersje. Wiele osób nie wierzy w ich wiarygodność, inni z kolei nie widzą specjalnej potrzeby poddawania się im. Czy warto pokusić się o taki test? A jeśli tak – gdzie go wykonać?

Historia testów inteligencji

Skrót „IQ” pochodzi od terminu iloraz inteligencji, po raz pierwszy ukutego przez niemieckiego psychologa Williama Sterna we wczesnych latach 1900 (od niemieckiego Intelligenz-Quotient). Termin ten został później użyty w 1905 roku przez Alfreda Bineta i Theodore’a Simona, którzy opublikowali pierwszy nowoczesny test inteligencji, skalę inteligencji Bineta-Simona. Ponieważ ta skala była łatwa w stosowaniu, została zaadaptowana do użytku w wielu innych krajach.

Praktyki te trafiły w końcu do Stanów Zjednoczonych, gdzie psycholog Lewis Terman z Uniwersytetu Stanforda zaadaptował je na użytek amerykański. Stworzył on i opublikował pierwszy test na inteligencję w Stanach Zjednoczonych, test IQ Stanforda-Bineta. Zaproponował on, by poziom inteligencji danej osoby był mierzony jako iloraz (stąd określenie „iloraz inteligencji”) szacowanego wieku umysłowego podzielonego przez wiek chronologiczny. Wiek umysłowy” dziecka to wiek grupy, której średni wynik odpowiadał wynikowi dziecka.

Jeśli więc pięcioletnie dziecko osiągało wyniki na tym samym poziomie, co przeciętny ośmiolatek, jego wiek umysłowy wynosiłby osiem lat. Oryginalny wzór na iloraz to Wiek umysłowy/ Wiek chronologiczny x 100. Tak więc, pięcioletnie dziecko, które osiągnęło ten sam poziom co jego pięcioletni rówieśnicy, uzyskałoby wynik 100. Wynik 100 stał się średnim wynikiem i jest używany do dziś.

Istota testów IQ

Testy IQ to test na iloraz inteligencji w stosunku do średniego wyniku inteligencji opartego na wieku. Testy IQ próbują zmierzyć i dostarczyć iloraz inteligencji, który jest wynikiem uzyskanym w standaryzowanym teście zaprojektowanym w celu uzyskania dostępu do ludzkiej inteligencji.

Obecnie istnieje kilka odmian tych testów, które powstały w oparciu o i rozszerzyły oryginalny test, który został zaprojektowany w celu identyfikacji dzieci potrzebujących edukacji wyrównawczej. Obecnie, testy IQ są używane do badania rozkładu wyników w określonych populacjach. Z czasem wyniki te zaczęły być kojarzone z różnicami w innych zmiennych, takich jak zachowanie, wydajność i dobrobyt, które różnią się w zależności od norm kulturowych.

Krytyka testów IQ

Testy na inteligencję (takie jak testy IQ) zawsze budziły kontrowersje; krytycy twierdzą, że mierzą one czynniki inne niż inteligencja. Poddają oni również w wątpliwość ważność testów IQ oraz to, czy testy IQ rzeczywiście mierzą to, co rzekomo mierzą – inteligencję. Niektórzy twierdzą, że czynniki środowiskowe, takie jak jakość edukacji i systemy szkolne, mogą powodować rozbieżności w wynikach testów, które nie są oparte na inteligencji. Inni twierdzą, że oceniane są raczej umiejętności danej osoby w zakresie rozwiązywania testów niż jej inteligencja.

Dziedzina psychometrii jest poświęcona obiektywnemu pomiarowi zjawisk psychologicznych, takich jak inteligencja. Psychometrycy przez lata starali się uczynić testy na inteligencję bardziej uczciwymi i poprawnymi, a także upewnić się, że mierzą one g, czyli ogólny czynnik inteligencji, który, jak się uważa, leży u podstaw wszystkich inteligencji.

Wybór testu na inteligencję

Obecnie test na iloraz inteligencji można znaleźć na wielu stronach internetowych, mniej lub bardziej fachowych. Przed rozpoczęciem wykonywania warto zasięgnąć opinii na temat wiarygodności danego testu.

Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty specjalistów. W poradni Harmonia LUX MED można wykonać rzetelne testy psychologiczne w kierunku oceny poziomu inteligencji. Dzięki temu, że opracowali je eksperci, masz pewność, że są one rzeczywiście miarodajne.

Należy przy tym jednak pamiętać, że test na inteligencję jest tylko pewną wskazówką mierzącą określone obszary. Brak wysokiego wyniku wyniku w takim teście nie uprawnia do traktowania innej osoby gorzej lub popadania w kompleksy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here