Farmy fotowoltaiczne

Fotowoltaika to dziedzina nauka, która zajmuje się zamianą promieniowania słonecznego w energię elektryczną. W Polsce pojawia się coraz więcej mikroinstalacji fotowoltaicznych, które montowane są na dachach budynków. Pozwalają one na zasilanie pojedynczych gospodarstw domowych oraz przekazywanie nadwyżek energetycznych do sieci. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się także na zakładanie farm fotowoltaicznych, które buduje się na gruncie. Prąd produkowany przez farmy trafia bezpośrednio do sieci energetycznej i zostaje sprzedany przez właściciela.

Farmy fotowoltaiczne – co to jest?

Farmy fotowoltaiczne to stosunkowo nowy rodzaj inwestycji energetycznych w Polsce opierający się na budowie dużych elektrowni fotowoltaicznych, które zwykle posadowione są na gruncie. Farmy fotowoltaiczne stanowią opłacalne przedsięwzięcie, które pozwala na uzyskanie dużych zysków ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej. Instalacje fotowoltaiczne na farmie mają zwykle moc od kilkudziesięciu do kilku megawatów.

Farma fotowoltaiczna – wymagania stawiane inwestorom

Przed budową farmy fotowoltaicznej na danym terenie konieczne jest zadbanie o zapewnienie wymaganych pozwoleń oraz dogodnych warunków do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych. W tym celu konieczne jest zadbanie o elementy, takie jak:

• Odpowiednia lokalizacja i rodzaj działki – podczas wyboru lokalizacji na farmę fotowoltaiczną istotny jest wybór miejsca, gdzie instalacja będzie miała możliwie najlepszy dostęp do promieni słonecznych – powinna być płaska i nie być zacieniona przez drzewa czy budynki. Ponadto działka musi być oddalona od linii energetycznej średniego napięcia o 200 metrów oraz posiadać minimalną powierzchnię 2 hektarów i klasę gruntu IV lub gorszą.
• Dokumentacja – wybudowanie instalacji fotowoltaicznej w postaci farmy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę od starosty powiatowego, projektu budowlanego oraz warunków przyłączeniowych instalacji.
• Decyzja środowiskowa – jest to niezbędny element w przypadku powierzchni zabudowy przekraczającej 0,5 hektara na terenach chronionych lub 1 hektara na pozostałych terenach. Zazwyczaj w przypadku budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1MWp na terenie nie objętym ochroną decyzja środowiskowa nie jest wymagana.
• Tytuł prawny nieruchomości – inwestor musi posiadać tytuł prawny do dysponowania daną nieruchomością.
• Koncesja na sprzedaż energii wydana przez Urząd Regulacji Energetyki – rozpoczęcie produkcji prądu elektrycznego w ramach prowadzenia działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji na produkcję energii z odnawialnego źródła oraz jej sprzedaż.

Stworzenie farmy fotowoltaicznej – jakie niesie korzyści?

Zdecydowanie się na stworzenie farmy fotowoltaicznej niesie za sobą wiele korzyści dla inwestorów, danego rejonu oraz środowiska naturalnego. Jest to atrakcyjne rozwiązanie, które pozwala na generowanie zysków, stabilizację rynku energii elektrycznej oraz uzyskiwanie pozytywnych wyników gospodarczych dla regionu. Pozyskiwanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego to także ekologiczne rozwiązanie – jest to czysty i odnawialny surowiec, co przekłada się na zrównoważoną i przyjazną dla środowiska naturalnego produkcję energii.

Budowa farm fotowoltaicznych – jak zamontować system?

Dynamiczny rozwój branży odnawialnych źródeł energii, podwyższająca się świadomość ekologiczna oraz regulacje prawne wspierające proces instalacji farm fotowoltaicznych sprawiają, że zainteresowanie tym rodzajem inwestycji jest coraz większe. Naprzeciw oczekiwaniom klientów wychodzą producenci instalacji fotowoltaicznych, którzy świadczą kompleksowe usługi z zakresu projektowania, wytwarzania i montażu tego rodzaju rozwiązań. Podczas budowy farmy fotowoltaicznej warto zdecydować się na usługi profesjonalnych firm zajmujących się tego rodzaju działalnością. Renomowanym producentem systemów fotowoltaicznych jest firma El-Sun, która oferuje specjalistyczne konstrukcje montażowe pod panele fotowoltaiczne i zajmuje się realizacją . Konstrukcje El-Sun są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz zapewniają stabilność, wysoką jakość wykonania i duża wytrzymałość.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here