Jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron? Zdradzamy tajemnicę!

Każdy pracownik, który zaczyna kroczyć swoją ścieżką zawodową, powinien znać swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa. Pracownik powinien mieć szczególną wiedzę z zakresu wypowiedzenia i rozwiązania umów o pracę, ponieważ wiedza ta pozwoli mu na bezproblemowe odejście z pracy, gdy inna firma złoży mu lepszą ofertę. Pracownik powinien także mieć świadomość, że nie trzeba czekać na to, aż umowa sama się rozwiąże albo aż minie okres wypowiedzenia. Można wcześniej zakończyć stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Ważne, by pracownik wiedział, kiedy może takie porozumienie zawrzeć i jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron. Ta wiedza będzie bardzo pomocna pracownikowi w trakcie jego kariery zawodowej. Chcesz wiedzieć, jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule.

Rozpocznijmy od wyjaśnienia, czym jest porozumienie stron w prawie pracy i kiedy można je zastosować. Następnie omówimy odpowiedź na pytanie „jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron?”. Otóż okazuje się, że przepisy prawa pracy zezwalają stronom stosunku pracy – pracownikowi i pracodawcy rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron niezależnie od tego, na jaki etat pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy oraz jakiego rodzaju jest umowa o pracę. Czyli przykładowo pracownik pracujący na umowę na okres próbny na pół etatu i pracownik mający umowę o pracę na czas nieokreślony na pełen etat mają takie same prawa, jeśli chodzi o zawarcie porozumienia z pracodawcą. Ważne jest, żeby w razie złożenia przez pracownika porozumienia pracodawca wyraził na nie zgodę. Jak sama nazwa wskazuje – porozumienie to zgodna wola obu stron. Zatem pracodawca i pracownik muszą zgodzić się wspólnie na takie zakończenie stosunku pracy, niezależnie od tego, która ze stron pierwsza zaproponowała rozwiązanie stosunku pracy w ten sposób.

Przejdźmy do wyjaśnienia, jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron. Okazuje się, że kodeks pracy nie wymaga szczególnej formy takiego porozumienia. Ważne, aby pracownik oznaczył w piśmie datę jego sporządzenia, miejsce, a w treści zaznaczył, że wnosi o rozwiązanie stosunku pracy ze swoim pracodawcą na mocy porozumienia stron w określonym terminie. Czyli pracownik musi podać orientacyjny termin rozwiązania za porozumieniem stron tak, aby był on dogodny dla niego i pracodawcy. W piśmie nie jest konieczne podanie przyczyny prośby o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Wystarczy określenie własnej prośby o wcześniejsze zakończenie umowy o pracę skierowanej do pracodawcy. Oczywiście pracodawca może się nie zgodzić na propozycję pracownika i odrzucić ją. Warto jednak próbować, zwłaszcza jeśli powodem naszego działania jest praca marzeń albo inne powody osobiste.

Podsumowując to, jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron okazuje się bardzo łatwe. Odrębną kwestią jest zgoda pracodawcy na propozycję pracownika, by móc wcześniej zakończyć stosunek pracy zgodnie z wolą pracownika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here