Połączenia na koszt odbiorcy - jak aktywować?

Operatorzy sieci komórkowych prześcigają się w pomysłach, jak przyciągać nowych klientów i zwiększać atrakcyjność ofert. Jedną z usług, o której warto wiedzieć, jest możliwość rozmowy na koszt odbiorcy. Jak ją uruchomić?

Sposób aktywacji usługi zależy w dużej mierze od tego, z usług jakiego operatora komórkowego korzystamy.

Jak dzwonić na koszt odbiorcy?

W Orange coraz bardziej popularna usługa ma nazwę „Rozmowa na koszt odbiorcy”. Aby wykonywać połączenia do innego numeru w sieci bez żadnych kosztów, w pierwszym kroku ten, kto odbiera połączenie powinien zgodzić się na poniesienie kosztu. Opłata w ramach tej opcji to jedyne 35 groszy za minutę rozmowy wykonywanej w granicach kraju. Usługa nie musi być specjalnie aktywowana, aby można było z niej skorzystać. Istnieje kilka sposobów, aby to odbiorca poniósł koszt rozmowy: przez sms, bezpośrednie połączenie, połączenie z numeru *550 lub wpisanie kodu z klawiatury. Wszystkie te sposoby zostały przygotowane tak, aby jak najbardziej uprościć korzystanie z usługi. Czasem wystarczy zaledwie kilkanaście sekund, by pojawiła się możliwość wykonania połączenia na koszt odbiorcy.

W przypadku sieci Plus, możliwość skorzystania z usługi jest również maksymalnie uproszczona. Pay4Me umożliwia wykonanie połączenia na koszt osoby odbierającej i szczególnie sprawdza się w sytuacji, kiedy na koncie inicjatora rozmowy brakuje środków. W takiej sytuacji wystarczy wysłać do bliskich prośbę o nawiązanie kontaktu poprzez wpisanie na klawiaturze określonego kodu. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie operatora. Po wpisaniu kodu dana osoba zostanie przez system powiadomiona, jaki jest numer telefonu osoby, która próbuje się z nią skontaktować. Następnie poda informację o wysokości opłaty za połączenie. Na końcu dana osoba będzie miała możliwość podjęcia decyzji, czy chce odebrać połączenie i uregulować jego koszt czy decyduje się na odrzucenie rozmowy. Kiedy nastąpi akceptacja warunków, system oddzwoni do nadawcy i będzie miał on możliwość rozpoczęcia rozmowy.

W sytuacji, kiedy ktoś chciałby zablokować możliwość odbierania połączeń na swój koszt, również jest taka szansa. Usługę można wyłączyć online, wchodząc na stronę internetową danego operatora.

Warto wiedzieć, że operatorzy komórkowi zastrzegają liczby rozmów dostępnych w ramach usługi, na przykład w sieci Plus obowiązuje limit 50 połączeń na miesiąc. Kiedy chcemy wykonać połączenie, przebywając za granicą, operatorzy na ogół dają taką możliwość. Aby odbiorca mógł zapłacić za rozmowę, inicjujący może przebywać w sieci zagranicznej, natomiast płacąca osoba w macierzystej. Ważne, aby numer osoby, do której kierowane jest połączenie, znajdował się w Polsce. W sytuacji, kiedy strona płacąca ma aktywowaną pocztę głosową, połączenie w sieci Plus w ramach Pay4Me może nie zostać zrealizowane.

Korzystanie z możliwości prowadzenia rozmowy na koszt osoby odbierającej połączenie jest szczególnie przydatne w sytuacji, kiedy inicjujący nie ma środków na koncie lub przebywa poza granicami kraju. Warto wiedzieć, jak w takiej sytuacji wykonać „awaryjne” połączenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here