Leczenie pokrzywki naczyniowej

Pokrzywka naczyniowa wymaga szeroko zakrojonej diagnostyki, a wszystko to w celu wykluczenia innych chorób, których obraz kliniczny może być podobny właśnie do pokrzywki. Kompleksowe podejście do tematu pozwala na szybkie ustalenie przyczyn złego samopoczucia, łącznie z potwierdzeniem pokrzywki.

Badania immunohistochemiczne w pokrzywce naczyniowej

Jedną z często stosowanych metod diagnostycznych, które wybierane są w przypadku podejrzenia pokrzywki naczyniowej jest badanie immunohistochemiczne wycinków skóry. Dzięki temu badaniu możliwe jest stwierdzenie obecność i dodatkowych złogów składników dopełniacza, które to odpowiedzialne są za rozwój stanów zapalnych, a także różnego typu złogów immunoglobulin. Co więcej, na szczególną uwagę zasługują wyniki opadu krwinek czerwonych, czyli tak zwane OB, które wykonuje się z krwi. Są to tak zwane badanie nieswoiste dla pokrzywki naczyniowej.

Pokrzywka naczyniowa i metody jej leczenia

Ze względu na różne objawy towarzyszące pokrzywce naczyniowej, a także czasami bardzo zmienny przebieg tej choroby, każdy lekarz dobiera indywidualny tryb leczenia danego pacjenta. Zwykle w przebiegu tej choroby stosuje się leki, które działają objawowo, w tym leki przeciwhistaminowe, a także glikokortykosteroidy, które to wykazują działanie przeciwzapalne i immunosupresyjne. Co więcej w leczeniu włącza się też niesteroidowe leki przeciwzapalne. W przypadku choroby bardzo często stosuje się wysokie dawki glikokortykosteroidów, jednak ich długotrwałe działanie może wpływać niepożądanie i powodować rozwój innych chorób towarzyszących, w tym na przykład cukrzycy posteroidowej, czy też nadciśnienia tętniczego. Z tego też względu do leczenia pacjentów włącza się leki immunosupresyjne, które mają zapobiegać objawom niepożądanym

Środki doraźne

Podczas przebiegu tej choroby pacjent wymaga ciągłego nadzoru, obserwacji, kontroli, a wszystko to ma na celu wczesne wykrycie zmian które to mogą pojawić się w innych narządach, jak na przykład w płucach lub nerkach. Jest to tak zwana wtórna choroba, która może, ale nie musi rozwinąć się u pacjentów. Czasami leczenie może zająć nawet kilka miesięcy, są też przypadki kiedy choroba powraca. Tylko kompleksowe leczenie może przynieść oczekiwane rezultaty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here