Problemy z dzieckiem

Każdy rodzic marzy o tym, aby jego dziecko rozwijało się prawidłowo, zdobyło porządną edukację oraz odniosło sukces w życiu. W tym celu dokłada wszelkich starań, aby zaspokoić wszystkie jego potrzeby oraz czujnie przygląda się mu podczas poszczególnym etapów rozwoju, aby w razie jakichkolwiek niepokojących symptomów udać się po pomoc do specjalisty. Dotyczy to nie tylko zdrowia fizycznego, ale również psychicznego. Co warto wiedzieć na temat diagnozy psychologicznej dziecka?

Diagnoza psychologiczna dziecka – czym jest?

Diagnoza psychologiczna dziecka to badanie przeprowadzane przez psychologa – najczęściej dziecięcego, które pozwala ocenić jego rozwój i zachowanie. Jest pomocne w celu ustalenia przyczyn trudności w nauce lub powodów niewłaściwego zachowania. Celem diagnozy psychologicznej jest też wyjaśnienie specyfiki trudności w relacjach z członkami rodziny lub kolegami. W trakcie badania wykorzystywane są różnorodne techniki i metody, a niekiedy angażowani są także inni specjaliści, na przykład psychiatra, pedagog czy logopeda. Trafna diagnoza – szczególnie, jeżeli wskaże jakieś nieprawidłowości, stanowi podstawę do dalszych działań, których celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka. Zazwyczaj wymaga to ścisłej współpracy z rodziną, nauczycielami oraz najbliższym środowiskiem. Im wcześniej dziecko otrzyma prawidłową diagnozę, tym większe szanse na zatrzymanie procesu pogłębiania się trudności oraz dobranie skutecznego leczenia. Jaką diagnozę może postawić psycholog? Trudności w nauce czytania i pisania nierzadko świadczą o dysleksji lub dysgrafii. Celem badania jest także wykluczenie zaburzeń rozwoju takich jak autyzm czy Zespół Aspergera. Pozwala ono ocenić również dojrzałość szkolną, czyli czy dziecko jest już gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego.

Jak stawiana jest diagnoza psychologiczna?

Postawienie diagnozy psychologicznej nie jest kwestią jednego spotkania. To dosyć skomplikowany proces, który przeciąga się w czasie. Na pierwszą wizytę ze specjalistą zapraszani są jedynie rodzice. Psycholog pyta wtedy o niepokojące zachowanie oraz jego relacje z rówieśnikami. Rozmowa taka przebiega w spokojnej atmosferze, podczas której dwie strony starają się poszukać przyczyn problemu. Na następną konsultację zapraszane jest już dziecko w towarzystwie rodziców. Specjalista zachęca je do wykonania określonych testów i zadań diagnostycznych. Na diagnozę składają się też opinie od nauczycieli i innych psychologów, bezpośrednia obserwacja zachowania dziecka w gabinecie psychologicznym oraz karty wypisów ze szpitala lub od lekarzy – jeżeli poddawane jest jakiemuś leczeniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here